Aangespoelde dieren op Ameland.

Op een site over wadexcursies kan het m.i. ook niet ontbreken aan aangespoelde dieren op de kust van Ameland. Het is niet alleen interessant, maar ook leerzaam, omdat ik sommige van deze dieren zelf gevonden heb en andere "strandvondsten" van nabij heb meegemaakt. Het beeld van onderstaande strandingen van deze dieren is niet compleet, maar ik wil me slechts beperken tot die vondsten waar ik zelf bij ben geweest of waar ik op enigerlei andere wijze bij betrokken ben geweest.

De gegevens over deze dieren heb ik op deze site dan ook verwoord door bepaalde zaken op internet op te zoeken, maar voornamelijk met gegevens zoals ik die zelf ervaren heb, tijdens het maken van de bewuste foto's of tijdens het bezoeken van de plaatsen van de stranding, of zoals ik de dieren zelf gevonden, c.q. aangetroffen heb. Ik besef mij dat ik met het aantal strandingen lang niet volledig ben, maar het betreft hier louter en alleen de eigen ervaringen.

Potvis Walrus Witflankdolfijn Dwergvinvis Grijze zeehond Spitssnuitdolfijn Bruinvis